Menü

Rendeletek

 

Kovagoszolos_2018 koltsegvetes_rendelet from Önkormányzat Kővágószőlős

Kővágósz 2017 évi költségvetési rendeletet módosító 1. rendelet 2017.november from Önkormányzat Kővágószőlős

Sz m sz módosítás lakossági fórum from Önkormányzat Kővágószőlős

TAK Partnersegi rendelet from Önkormányzat Kővágószőlős

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2017.(V. 30.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, valamint a fizetendő díjak mértékéről from Önkormányzat Kővágószőlős

Rendelet a 2016. évi zárszámadásról from Önkormányzat Kővágószőlős

2016. évi költségvetési rendelet módosítása from Önkormányzat Kővágószőlős

Kővágószőlős község önkormányzat képviselő testületének 2/2017./III.01./ rendelete: Kővágószőlős Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről from Önkormányzat Kővágószőlős

Kővágószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II. 04.) rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről from Önkormányzat Kővágószőlős

Kővágószőlős Község Önkormányzata rendelete az állattartás szabályairól from Önkormányzat Kővágószőlős

Kővágószőlős Község Önkormányzatának rendelete a közösségi együttélés szabályairól from Önkormányzat Kővágószőlős

Kővágószőlős Község, 2016 évi költségvetési rendelet módosítása from Önkormányzat Kővágószőlős

Kővágószőlős Község Önkormányzatának rendelete a 2015. évi zárszámadásról. from Önkormányzat Kővágószőlős

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (VI. 17.) Önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelettel from Önkormányzat Kővágószőlős

HÉSZ, Helyi Építési Szabályzat módosítás from Önkormányzat Kővágószőlős

Kővágószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól from Önkormányzat Kővágószőlős

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (II.16.) rendelete Kővágószőlős Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről from Önkormányzat Kővágószőlős

Kővágószőlős községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelete a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének megállapításáról from Önkormányzat Kővágószőlős

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) from muvhaz

Kővágószőlős, Szmsz módosító rendelet kihirdetett 2016.01.18. from muvhaz

Kővágószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 19.)
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

Mem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz... from muvhaz

Kővágószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének1/2016.(I. 19.) önkormányzati rendeletea helyi önszerveződő közösségekkel, helyi egyházakkal, helyi nemzetiségiönkormányzatokkal való együttműködésről, a pénzügyi támogatás rendjéről szóló 7/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Kővágószőlős község önkormányzat képviselő testületének 11/2015. (XI. 23.) számú rendelete az önkormányzat helyi adókról szóló 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról from muvhaz
2015. költésgvetési rendelet módosítása from muvhaz

Kővágószőlős illetménykiegészítés rendelet kihirdetve from muvhaz

SzMSz módosító rendelet 2015 kihirdetve [313327] from muvhaz

Kövágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi zárszámadásának mellékletei

Letölthető verzió itt.

 

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Letötlhető változat ITT.

Kővágószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
4/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete az avar- és kerti hulladék égetéséről, tűzgyújtásról

Letölthető változat ITT.

Letölthető változat:

Kővágószőlős Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

 

  

2013-07-01 KŐVÁGÓSZŐLŐS KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGMJA 2013-2018

  

2014.-12-03
Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2014. (XII. 03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2004-05-15 9/2004./V.15./ számú rendelet a helyi címerről és zászlóról
200-08-15 11/2000./VIII.l5./ számú rendelet a díszpolgári cím adományozásáról
2000-12-15 13/2000.(Xll.15.) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról
2003-12-15 8/2003./XII.15./ számú rendelet a helyi építményadóról
2003-12-27 13/2003./XII.27./ számú rendelet a gépjárműadóról
2002-12-15 9/2002./XII.15./ rendelet a háziorvosi körzethatárról
2004-11-15 14/2004./XI.15./ rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről
2003-11-25 8/2003. (XI.25.) sz. rendelet a helyi iparűzési adóról
2005-11-01 6/2005./XI.1./ számú rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrol
2003-12-15 9/2003./XII.15./ számú rendelet a magányszemélyek kommunális adójáról szóló
9/1999./XII.23./ számú rendelet módosításából és egységes szerkezetbe foglalásáról
2007-10-08 10/2007.(X.08.) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról
2004-05-15 2004.(V. 15.) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról
2002-12-15 10/2002./XII.15./ számú rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól
2008-12-20 2008./XII.20./ rendelet a közterületek tisztántartásáról
2002-12-27 14/2002./XII.27./ számú rendelet az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
2008-12-30 12/2008/XII.31./ számú rendelet az új lakást építők, és a helyileg védett épületeken felújítást végzők támogatásáról
2003-12-27 11/2003/XII.27./számú rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos bérmegállapítási feltételekről
2009-05-15 5/2009./V.15/ számú rendelet a sportról
2008-12-20 13/2008.(XII.20.) sz.rendelet a helyi önszervezôdô közösségekkel való együttműködésről, a pénzügyi támogatás rendjéről
2009-04-01 2/2009./IV.1./ számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
2007-07-01 10/2007. (VII.1.) számú rendelet a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról
2008-12-20 13/2008.(XII.20.) sz.rendelet a helyi önszervezôdô közösségekkel való együttműködésről, a pénzügyi támogatás rendjéről
2010-01-31 1/2010./I.31./ a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról és nyersanyagnormákról
2000-02-15 3/2OOO./II.15./ rendelet az önkormányzat vagyonáról
2008-12-20 14//2008./XII.20./ számú rendelte a helyi víz és csatorna díjairól
2002-03-31 4 ./2002./III.31./ számú rendelet az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak elszámolásának szabályairól