Menü

Jubileumi kereszt

imageA Jakab hegy déli oldalán, a babás szerkövek legnyugatibb sziklaalakzatán áll. A SZENT-ÉV után egy évvel 1934-ben került felállításra ill. felszentelésre. Csáki Benjámin helyi plébános kezdeményezésére került a kereszt felállításra melyet Bátor Károly helyi káplár szentelt fel. Popilla Mihály cserkúti kőfaragó munkája. Helybeli fuvarosok darabokban "vitték" fel a helyszínre. A kereszt azt jelképezi, hogy Jézus széttárja karját a falu felett.

Felirat a kereszten:
MEGVÁLTÁSUNK 1000 ÉVES JUBILEUMA EMLÉKÉRE.Csáki Benjámin kővágószőlősi pap emlékére
A Mecsek oldalán, a Nászkövek felett,
Ott áll magányosan egy hófehér kereszt.
Már régóta ott áll, lehet ötven éve,
Mikor felhelyezték a Nászkő tetejére.
Itt lent a faluban , élt egy jámbor, jó pap,
Ki a mennyek felé mutatta az utat.

Minden jövedelmét a szegényeknek adta,
Sose volt még községnek ilyen jószívű papja.
Saját költségéből az Isten dicsőségére,
Keresztet állított a Nászkő tetejére.
Mondván, hogy a kereszt messzire látszódjon,
Aki reá felnéz Istenre gondoljon.

Nem ért hatvan évet meg, úgy szokott az lenni,
Akik e földön jók, korán meg kell halni.
Példája itt maradt örökké közöttünk,
Hogy a jó példáját mi is majd kövessük.
Síremlék áll sírján, ott a temetőben,
A hálavirágok nyílnak rajta bőven.

Régi emlékeim között első helyen van Ő,
Akiket eltakar a gyászos temető.
Mit adhatnék néki, én e földi vándor?
Imát mondok érte, nem egyszer, de százszor.
Imámba kérem a világ teremtőjét,
Vegye magához megdicsőült lelkét.

A sírjára szálljon bő égi harmat,
Az Isten adjon lelkének békés nyugodalmat.

Szabó Ferenc