Menü

EBÖSSZEÍRÁS 2015

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Kővágószőlős Község Önkormányzata 2015. február 6-tól 2015. március 15-ig kötelező ebösszeírást végez.

Kővágószőlős Község Önkormányzata nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

 

  • személyesen vagy postai úton eljuttatva a Kővágószőlős Közös Önkormányzati Hivatal, 7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 34. címre, vagy
  • személyesen a polgármesteri hivatalban kihelyezett gyűjtőládába, vagy
  • elektronikusan (szkennelve) kovagoszolos@outlook.com e-mail címre.

 

2015. február 06.

dr. Jocskov Annamária,  s.k.

jegyző

EBÖSSZÍRÁS 2015 ADATLAP LETÖLTHETŐ, AZ ALÁBBI LINKRE KATTINTVA:  ebossziro.adatlap.2015.pdf