Menü

Meghívó testületi ülésre: 2018. 03. 26.

.

 

Meghívó

Kővágószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 26.-án, hétfőn 14.00 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Kővágószőlős Község Polgármesteri Hivatala - Tanácsterem

Napirendi pontok:

1./ A polgármester jelentése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közti fontosabb eseményekről

Előadó: polgármester

2./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről

Előadó: Kun Attila r. alezredes Uránvárosi Rendőrőrs

3./ Védőnő beszámolója a 2018. évről

Előadó: Horváth Anita védőnő

4./ Egyebek

5./ Zárt ülés

 

Kővágószőlős, 2018. március 13.

Tisztelettel:

Sándor Tibor sk. polgármester

Kapcsolódó hírek: